Skip to content

EIN CYD-GYNYRCHIADAU

Rydyn ni’n cyd-gynhyrchu perfformiadau trochol byw arloesol a blaengar sy’n gwthio ffiniau dulliau o adrodd straeon mewn mannau perfformio trochol.


Mae ein cyd-gynyrchiadau wedi teithio ar draws y byd. Rydyn ni wedi eu cyflwyno yng Nghanada, Norwy, Awstralia, Hong Kong a nifer o lefydd eraill!
Rydyn ni’n cydweithio gydag artistiaid lleol a rhyngwladol o wahanol ddisgyblaethau ac yn frwd o blaid hybu cydweithredu trawsddisgyblaetho.

Perfformiad Trochol Byw

Perfformiad Trochol Byw

Perfformiad Trochol Byw

Perfformiad Trochol Byw

Gweithdy cryndo amgylchynol byw

Perfformiad byw