Skip to content

Canllaw A i Y / Cyflwyniad i’r Cryndo Amgylchynol

 

Canllaw A i Y / Cyflwyniad i’r Cryndo Amgylchynol
Cyd-gynhyrchiad gan 4Pi Productions – Gweithdy cryndo amgylchynol byw

Adnodd addysgol i gyflwyno agweddau technegol a chreadigol y broses o greu cynnwys 360º ar gyfer y cryndo amgylchynol.

Fe wnaethom ni ymgynghori â chydweithwyr yn y maes o Kiev, Montreal, São Paulo, Denver a Fort Collins wrth greu’r canllaw yma – i nodi rhai o’r cysyniadau allweddol a’r derminoleg angenrheidiol ar gyfer y broses o greu, cynhyrchu a chyflwyno cynnwys trochol mewn cryndo amgylchynol.

Hyd: 30 munud neu 60 munud.