Skip to content

PARTNERIAID TECHNOLEG

DIOLCH AM EICH CEFNOGAETH

Rydyn ni’n gwerthfawrogi cefnogaeth a chymorth ein partneriaid technoleg yn fawr iawn; ac yn gwerthfawrogi’r gwahaniaeth y mae hynny wedi ei wneud i waith ein sefydliad, ein prosiectau trochol a’n cymuned drwyddi draw.

Mae eich cyfraniad wedi bod yn allweddol i’n cenhadaeth i feithrin creadigrwydd ac arloesi ym maes celfyddydau digidol a throchol ac mae eich ymrwymiad i ddarparu’r dechnoleg fwyaf blaengar wedi ein helpu i gyrraedd mwy o bobl. Ni fyddem wedi gallu cyflawni hyn hebddoch chi!

Ein prif bartneriaid technoleg yw: