Skip to content

PRESWYLIADAU

CELFYDDYDAU TROCHOL

Fel canolfan gelfyddydau trochol, nod ein rhaglen breswyliadau yw darparu amgylchedd cefnogol a chydweithredol lle gall artistiaid weithio ar eu prosiectau. Mae’r rhaglen yn rhan allweddol o’n cenhadaeth i hybu a chefnogi twf celfyddydau trochol.

Society of Arts & Technology, Montreal

Studio Above & Below + Einar Fehrholz

Tom Slater + Jeremy Keenan

Rhaglen Breswyl Flynyddol