Skip to content

YR ARDD

 

Tu allan mae gyda ni hafan fach ynghanol y jwngl dinesig concrit sydd o’n cwmpas.

Mae’r ardd yn cynnwys man eistedd â tho (sy’n llecyn delfrydol mewn unrhyw dywydd), dec haul i fyny grisiau a bar tu allan sydd ar gael ar gyfer digwyddiadau.

Mae lle i dryciau bwyd (ar gyfer digwyddiadau mawr) yn ein mannau tu allan.