Skip to content

STIWDIO FFILM

 

Mae gan CULTVR stiwdio ffotograffiaeth/fideo gynhwysfawr a hygyrch y gellir gyrru cerbydau i mewn iddi os oes angen.

Ymysg adnoddau’r stiwdio mae sgrîn werdd 32m, cefndiroedd du a gwyn ac adnoddau goleuo arbenigol ar gyfer ffotograffiaeth a ffilm. Gellir addasu a defnyddio’r stiwdio ar gyfer cynhyrchiadau bach a mawr. Gellir defnyddio ein Theatr Gryndo at ddibenion ffilmio ac mae’r BBC a S4C, ymysg eraill, wedi ei defnyddio ar gyfer cynhyrchiadau. 

STIWDIO – TROSOLWG
• Gofod 10m x 10m
• Ystafell Newid
• Gweithfan
• Lolfa
• Wifi

OFFER AC ADNODDAU
• 4 x Goleuadau Bowen 500 Studio Flash
• Goleuadau LED
• Standiau Goleuo
• Sgrin Werdd
• Amrywiaeth o gefndiroedd papur Colorama 3m o led
• Amrywiaeth o glampiau a gripiau
• Amrywiaeth o becynnau camera ar gael
• Ystafell Newid
• Gweithle
• Lolfa
• Cysylltedd â’r rhyngrwyd

GWASANAETHAU AR GAEL AR GAIS
• Arlwyo
• Cefnogaeth dechnegol
• Llogi cyfarpar Clyweledol (AV)