Skip to content

CYRRAEDD YMA

CYFEIRIAD

327 Heol Penarth,
CF11 8TT, Caerdydd, Cymru

CAFFI/BAR

Ar agor yn ystod digwyddiadau

ORIAU AGOR

Cysylltwch â ni i wneud apwyntiad,
Llun – Gwener 10am – 6pm

CYSYLLTU

info@cultvrlab.com
+44 07910 491 565

BWS

Safle Freemans: 92, 93, 94

TRÊN

12 munud ar droed o orsaf drenau Grangetown

BEIC

Mae digon o le i gloi eich beic ar y safle

PARCIO

Gallwch barcio am ddim tu allan i’r ganolfan