Skip to content

RHODD-DALIADAU

HELPWCH NI I GYRRAEDD EIN NOD

Rydyn ni’n sefydliad nid er elw sy’n ymroi i feithrin creadigrwydd ac arloesi a darparu cyfleoedd addysgol i artistiaid a chynulleidfaoedd. Ym mha bynnag ffordd y gallwch gyfrannu – trwy gyfraniadau ariannol, cyfraniadau ar ffurf nwyddau neu fathau eraill o gymorth – bydd eich buddsoddiad yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n gallu i barhau ein prosiectau artistig a’n prosiectau estyn allan.

Helpwch ni i wireddu ein cenhadaeth i ddatblygu a gwthio ffiniau celfyddydau digidol a chyfryngau newydd. Gyda’ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i gynnal arddangosfeydd, gweithdai ac amrywiaeth o raglenni addysgol sy’n rhoi llwyfan i’r gorau ym maes celfyddydau digidol a chyfryngau newydd.

Os hoffech ragor o wybodaeth am ein sefydliad a’r cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer nawdd corfforaethol, cysylltwch â ni am sgwrs.