Skip to content

the art of the pandemic

sharon mccgregor

Mae’r arddangosfa rithwir yma’n cyflwyno “The Art of the Pandemic”, sef casgliad o arteffactau digidol 3D a gafodd eu hysbrydoli gan ymateb y Deyrnas Unedig i bandemig COVID-19 a’r effaith a gafodd ar gymdeithas, pobl ac ymddygiad yn y Deyrnas Unedig.

Arddangosfa rithwir yw ‘The Art of the Pandemic’ – casgliad o arteffactau 3D digidol a ysbrydolwyd gan ymateb y Deyrnas Gyfunol i bandemig COVID-19. Mae’r arddangosfa yn ymateb i effeithiau’r pandemig ar gymdeithas y Deyrnas Gyfunol, ei phobl a’u hymddygiad.

Cafodd yr arteffactau digidol 3D hyn eu creu yn ystod y pandemig presennol. Maen nhw’n ymateb i’r negeseuon a’r wybodaeth a gafodd ei gyflwyno a’i ledu gan y llywodraeth yn ystod cyfnod y pandemig. Bydd yr artist yn defnyddio’r broses greadigol i edrych ar themâu fel ymdeimlad pobl o gael eu gwthio i’r ymylon, unigrwydd a’r gwersi a ddysgwyd rhwng 2020-22, gan ddefnyddio’r profiadau hynny i greu arddangosfa drochol arlein sy’n rhanu profiad yr artist o effeithiau’r pandemig mewn 3D.