Skip to content

e’plazini

MPUMELELO BUTHELEZI

Mae’r prosiect dogfennu ffotograffig yma’n edrych ar fywydau casglwyr gwastraff sy’n byw yn ‘Anheddiad Anffurfiol Dryhook’ yn Phororo ger Devland yn Soweto. Amcangyfrifir bod 85,000 o bobl yn Ne Affrica yn ennill bywoliaeth fel casglwyr gwastraff/ailgylchwyr.

Mae ‘casglwyr gwastraff’ yn casglu a didoli deunydd gwastraff er mwyn gwerthu’r deunyddiau y gellir eu hail-ddefnyddio a’u hail-gylchu (fel papur, cardfwrdd, cynwysyddion plastig, gwydr a metel) – proses brynu a gwerthu sy’n dueddol o fod yn ‘anffurfiol’. Mae gwaith y casglwyr gwastraff yn galluogi cynyddu lefelau ailgylchu mewn dinasoedd a threfi yn ogystal â helpu i gadw llawer o wastraff rhag cael ei gario i safleoedd tirlenwi.

Mae’r bobl yma wedi bod yn byw drwy gasglu gwastraff i’w ailgylchu o bob rhan o Soweto ers dros ddeng mlynedd. Mae’r deunyddiau gwastraff yn cael eu hailgylchu’n ddyddiol mewn safle dympio – o 4 o’r gloch y bore tan 4 y pnawn. Mae rhai o’r casglwyr yn gweithio ar raddfa wythnosol ac eraill ar raddfa ddyddiol. Yna, caiff y deunyddiau gwastraff eu cario gan dryciau ailgylchu i wahanol gwmnïau fel Reduce, Reuse a Recycle. Mae’r cwmni ailgylchu’n talu R3.20 am bob cilogram o gynhwysyddion plastig a chaniau gwag; R1.20 am bob cilogram o blastig; a R2 am bob cilogram o focsys cardfwrdd. Ar ddiwrnod arferol maen nhw’n ennill tua R40; R60 ar ddiwrnod da; a thua R200 (£10.53) yn wythnosol.