Skip to content

MEDDIANNU CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

 

Rydyn ni wrth ein bodd yn rhannu creadigrwydd a’r gwaith sy’n tanio ein dychymyg ar draws ein holl blatfformau. Rydyn ni cadw llygad allan yn gyson am artistiaid sydd ar flaen y gad ym myd celfyddydau’r cyfryngau newydd ac yn cyffroi pan mae cyfle i rannu eu gwaith gyda chynulleidfa ehangach. P’un a ydych chi’n gweithio gyda chyfryngau digidol, mapio tafluniadau, cryndo amgylchynol neu Realiti Rhithwir….rydyn ni eisiau gweld eich gwaith!

Am beth dych chi’n aros? Danfonwch rhwng tri a chwech o ddelweddau atom ni – a dewch yn rhan o’n mentrau meddiannu instagram.

E-bostiwch eich delweddau ynghyd â disgrifiad byr i gallery@cultvrlab.com Rhowch ‘SOCIAL TAKEOVERS’ yn y llinell destun. Bydd ein tîm yn edrych ar y gwaith ac yn ymateb i chi.

Rhai o’r artistiaid sydd wedi cymryd rhan a chyflwyno gwaith yn barod:

Giya Makondo Wills
Kimchi and Chips
Eva Watkins
Town and Concrete
Rocco Helmchen
Clementine Schneidermann

Social Media Takeovers