Skip to content

SEMI-DIURNAL SPACES

gan STUDIO ABOVE&BELOW ac EINAR FEHRHOLZ

GOSODWAITH CERFLUNWAITH BYW

Gosodwaith celf safle-benodol digidol sy’n ymateb i batrymau’r llanw a symudiad llif dŵr o Gymru gan ddilyn cylch llanwol hanner dyddiol a symudiadau Môr Hafren. Mae’r cerflunwaith byw yma’n dwyn y cysylltiadau anweledig rhwng dynol ryw, peiriannau a’r amgylchedd ynghyd.

14 Mai / 12.30 – 8pm – Perfformiad Cyntaf Cryndo CULTVR 

CATALYDD 360º / Arddangosfa Lleoliadau Ymgolliedig  / Wedi Cefnogi gan Cyngor Celf Cymru.