Skip to content

CATALYDD 360º

Galwad Agored

Cawsom 119 o geisiadau ar ôl yr alwad gyntaf ar gyfer rhaglen Catalydd 360º. Daeth 45 o’r rhain gan artistiaid sy’n gweithio yng Nghymru, 31 gan artistiaid sy’n gweithio yng ngwledydd eraill y Deyrnas Unedig a 43 gan artistiaid rhyngwladol o 17 o wahanol wledydd. Cafodd 12 o artistiaid gefnogaeth uniongyrchol gan y rhaglen. Llwyddodd y rhaglen i gyrraedd cynulleidfa o 5,901 o bobl – gan gynnwys y 282 o bobl a fynychodd ein Diwrnod Agored.

Rydyn ni’n gobeithio lansio Galwad Agored ar gyfer rhaglen 2024 yn fuan.

Catalyst 360