Skip to content

GWEITHWYR CREADIGOL CYSYLLTIOL

 

Ein nod wrth lansio ein rhaglen ar gyfer Gweithwyr Creadigol Cysylltiol yw hybu twf a datblygiad artistiaid cyfryngau gweledol a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio’r tu hwnt i’r ffrâm.

Rydyn ni’n rhoi cyfle i’r gweithwyr creadigol cysylltiol sy’n cymryd rhan yn y rhaglen i fanteisio ar ein hadnoddau, ein hyfforddiant a chyfleoedd i rwydweithio.

Ein Gweithiwr Creadigol Cysylltiol cyntaf yw’r artist gweledol, Gareth Phillips.

gareth