Skip to content
photo_2024-05-22_14-43-54

Golwg Drylwyr ar Gelf a Dylunio Digidol Amser Real

TOCYNNAU

Cwrs Haf i Ddechreuwyr:
Golwg Drylwyr ar Gelf a Dylunio Digidol Amser Real
gyda Touchdesigner

Bydd y gweithdy dau ddiwrnod dwys yma’n rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau i greu gweithiau celf digidol trochol a phrosiectau dylunio gydag adnoddau Touchdesigner a thechnolegau amser real eraill. Bydd cyfle i chi archwilio dulliau clyweledol o ddylunio rhyngweithio gan fanteisio ar gryndo amgylchynnol, gofod taflunio ac adnoddau Realiti Ymestynnol (XR) CULTVR. Dan arweiniad artistiaid nodedig o Studio Above&Below, bydd y gweithdy’n cynnig cyfle arbennig i chi archwilio ac arbrofi gyda dulliau o ddatblygu profiadau clywedol a gweledol ar gyfer creu gemau, celfyddydau gweledol, VJ’io a phrosiectau sy’n cael eu gyrru gan ddata.

Bydd y gweithdy’n cynnwys:

  • Cyflwyniad ymarferol i Touchdesigner
  • Cyfle i ddatblygu prototeip sydyn o ddarn gwaith dros y ddau ddiwrnod
  • Cyfle i ddatblygu sgiliau trin meddalwedd clyweledol (byddwn yn darparu ffeiliau prosiect enghreifftiol) gan ganolbwyntio ar feddalwedd am ddim i greu prototeipiau cychwynol a chreu gwaith
  • Cyfle i archwilio gweithiau celf a phrosiectau dylunio sy’n cael eu gyrru gan ddata
  • Cyfle i rannu profiadau gweithwyr proffesiynol o ddefnyddio meddalwedd, caledwedd ac offer ar gyfer creu profiadau trochol (cyflwyniad a gweithdy)
  • Cyfle i greu prototeip ar gyfer cryndo amgylchynnol, taflunio a/neu sain gofodol (ymarferion ar gyfer grŵp a/neu unigolion)
  • Cyngor ymarferol am ddatblygu ymarfer celf a dylunio digidol proffesiynol (cyflwyniad a gweithdy)
  • Cofnod dogfennol proffesiynol o’ch prototeipiau

 

Amserlen:
2 ddiwrnod (14 o oriau)
10.30am – 5pm

Pris:
150 o bunnoedd neu 75 o bunnoedd i fyfyrwyr

Nife:
Lle i 12/15 i gofrestru; does dim angen profiad blaenorol o’r maes arnoch.

Bydd ange:
Gliniadur, clustffonau (ar gyfer y ddau ddiwrnod)

Bydd angen i chi lawrlwytho Touchdesigner ar eich gliniadur.
Adnodd ychwanegol (ond nid yn angenrheidiol) i’w lawrlwytho –  Unreal Engine.