Skip to content

YR IAITH GYMRAEG

Rydyn ni’n falch i fod yn rhan o genedl ddwyieithog ac yn croesawu amlieithrwydd yn ein holl weithgareddau.

Rydyn ni’n falch o fod yn rhan o genedl ddwyieithog ac yn ymroi i hyrwyddo’r Gymraeg yn genedlaethol a rhyngwladol a chroesawu amlieithrwydd yn ein holl weithgareddau.

Dyna yw’r sbardun i gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau yn Gymraeg drwy’r flwyddyn, gan roi llwyfan i artistiaid, cerddorion a pherfformwyr sy’n siarad Cymraeg i ddangos a rhannu eu talentau a chysylltu â chynulleidfa ehangach.

Rydym yn falch iawn o fod wedi ein cydnabod gyda gwobr Cynnig Cymraeg gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, fel rhan o’r gydnabyddiaeth am bopeth yr ydym yn ei wneud i hyrwyddo a chefnogi’r Gymraeg.

Rydyn ni’n croesawu unrhyw sylwadau sydd gyda chi am ffyrdd y gallwn wella ein darpariaeth.

Print