Skip to content

hollowpixel

 

Stiwdio Animeiddio / Effeithiau Gweledol

Mae Hollowpixel yn creu sioeau i bawb o bob oed. Does dim un ffordd benodol o weithio gyda ni, a does dim cyfyngiadau. Mae Hollowpixel yn creu bydoedd, datblygu cymeriadau ac adrodd straeon. Rydyn ni’n datblygu ein penodau peilot ein hunain ac yna’n gweithio i ffeindio cartref priodol iddynt. Rydyn ni’n cynnig hyfforddiant i ddarpar weithwyr creadigol drwy ragleni ein hacademi, drwy gynnig cyfleoedd iddyn nhw ddysgu ar brosiectau byw a thrwy roi help llaw iddynt ffeindio’u traed yn y diwydiant.

www.hollowpixels.com

Hollowpixel