Skip to content

YR ORIEL

 

Gall yr oriel ddangos gweithiau celf 2D a gellir ei thaflunio’n ddigidol hefyd. Mae gyda ni drefn seddi fodiwlar hyblyg y gellir ei haddasu at ofynion penodol gwahanol ddigwyddiadau a chyflwyniadau.

OFFER
• Desg wybodaeth
• Taflunyddion
• Byrddau cyffwrdd – meintiau amrywiol
• Cysylltedd â’r Rhyngrwyd (Wi-Fi a chebl cyflymder uchel)
• Systemau/Offer Goleuo
• Llwyfan


GWASANAETHAU AR GAEL AR GAIS
• Offer ar gyfer ffrydio byw
• Gwasanaeth Cynhyrchu Digwyddiadau a Pheiriannu Sain
• Gwasanaeth Dogfennu Cyflwyniadau/Cynyrchiadau/Digwyddiadau – Fideo a Ffotograffau