ARTES MUNDI 7 – CHAPTER

99


Artes Mundi is Wales’ biggest and most exciting contemporary visual art exhibition and the largest art prize in the UK.

Artes Mundi 7 featured the work of six ground-breaking artists from across Europe, North America, Africa and the Middle East. Each of the shortlisted artists explores social issues which relate to the theme of ‘The Human Condition’. The shortlist was selected by a panel of three international curators, Élise Atangana, Alistair Hudson and Marie Muracciole who carefully scrutinised over 800 nominations before narrowing the list down to six names.

Nástio Mosquito lives and works in Belgium, his practice includes performance, video, music, poetry and digital art. Challenging and unpredictable: his work deals head on with pertinent subjects such as war, sexual politics and globalisation.

Mosquito premiered The Transitory Suppository at Artes Mundi 7; the first chapter of a larger project, which revolves around a fictional dictator and country.


Artes Mundi yw celfyddyd weledol gyfoes fwyaf a mwyaf cyffrous Cymru a’r wobr gelfyddyd fwyaf yn y DU.

Mae Artes Mundi 7 yn cynnwys gwaith chwe artist arloesol o hyd a lled Ewrop, Gogledd America, Affrica a’r Dwyrain Canol. Mae pob un o’r artistiaid ar y rhestr fer yn edrych ar faterion cymdeithasol sy’n ymwneud â’r thema ‘Y Cyflwr Dynol’. Detholwyd y rhestr fer gan banel o dri churadur rhyngwladol, Élise Atangana, Alistair Hudson a Marie Muracciole a fu’n craffu’n ofalus ar 800 o enwebiadau cyn llunio rhestr fer o chwe enw.

Mae Nástio Mosquito yn byw ac yn gweithio yng Ngwlad Belg. Mae ei waith yn cynnwys perfformio, fideo, cerddoriaeth, barddoniaeth a chelfyddyd ddigidol. Yn heriol ac yn anrhagweladwy, mae ei waith yn ymdrin yn uniongyrchol â materion perthnasol megis rhyfel, gwleidyddiaeth rywiol a globaleiddio.

Bydd Mosquito’n arddangos am y tro cyntaf The Transitory Suppository, pennod gyntaf prosiect mwy o faint sy’n troi o gwmpas unben a gwlad ffuglennol.